sobota, 9 stycznia 2016

norma na I kategorię za makroregion

Kiedyś, w zamierzchłych czasach był zapis w Regulaminie klasyfikacyjnym, że KEKiR mogła nadać kategorię (lub normę na kategorię) na podstawie zapisu o wyniku sportowym:
Zaliczenie wyniku sportowego jako normy klasyfikacyjnej będzie następowało na podstawie Komunikatu Komisji Klasyfikacji i Rankingu, który jest wydawany w oparciu o wnioski odpowiednich pionów PZSzach, tj. sportowego i szkolenia.
 Najczęściej było to w uzgodnieniu z Komisją młodzieżową. W nowych Regulaminach (od 2013 roku) już nie było owego zapisu. Jednakże pojawiały (ale nie znikały) normy oparte o nieaktualny przepis.

Decyzją Zarządu PZSzach z 12.12.2015 (uchwała nr 81/12/2015) zlikwidowano normy na I kategorie w Mistrzostwach międzywojewódzkich młodzików (czyli makroregionach).

13. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
a. Wniosek o likwidacje norm na I kategorię w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików

Andrzej Modzelan przypomniał, że po utworzeniu nowego zarządu była to jedna z pierwszych zgłoszonych przez niego spraw. Zostały wówczas przeprowadzone przymiarki do cofnięcia tych norm, jednak zarząd zdecydował o ich pozostawieniu dla utrzymania prestiżu zawodów. Andrzej Modzelan podtrzymał swoją opinię o korzystności likwidacji tych norm.

Obecny wniosek złożył Michał Tworuszka z Katowic.

UCHWAŁA NR 81/12/2015
z dn. 12.12.2015
o likwidacji norm na I kategorie
Zarząd przyjął wniosek o likwidacji norm na I kategorie w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików.

Głosowało 8 członków zarządu. Pięć głosów za. Trzy głosy przeciw. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska, Jan Kusina i Bogdan Jeżak – opuścili wcześniej zebranie.
http://www.pzszach.civ.pl/index.php?idm=4&idm2=94&idm3=424&id=2121
Link bezpośredni do protokołu Protokol Zebrania Zarzadu 12 grudnia 2015 roku.doc