środa, 2 maja 2018

Ludzie nie czytają regulaminów

Bardzo często spotykam się z tym, że ludziska nie czytają regulaminów, instrukcji, umów. Pomijam fakt, że dużo dokumentów jest napisanych dziwnym językiem. Jednakże nieraz warto poczytać.

Najczęściej (jako szachiści) spotykamy się z regulamin turnieju. Czytając go dobrze aby zapamiętać:
 • termin rozpoczęcia i zakończenia
 • do kiedy są zniżki w opłatach
 • godzina rozpoczęcia rundy
  bywa, że nie wszystkie rundy rozpoczynają się o tej samej porze; tak w szachach klasycznych, jak i szybszych kiedy rundy bywają "z marszu".
 • tempo gry
  np. czy jest czas dodatkowy - rzadko ale bywa, że stosowane są zegary mechaniczne i możemy mieć niespodziankę
 • adres sali gry
 • jak dojechać na salę gry
 • warunki na sali gry (czy jest knajpa, bufet)
 • czy i kiedy można proponować remis
 • kwestia spóźnień (tak na turniej, jak i na rundę)
 Uczestnicząc w imprezach szachowych możemy być zmuszeni zapoznać się z regulaminem dyscyplinarnym PZSzach lub (jeżeli jest) woj.zw.szach. W nim jest m.in. "katalog przewinień, rodzaje kar oraz właściwe organy uprawnione do orzekania kar."
 • doping zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857)
  "Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza ruchem sportowym."
 • Zawodnik, który popełnił przewinienie dyscyplinarne i został usunięty przez sędziego z turnieju jest automatycznie zawieszony i nie może uczestniczyć w turniejach drużynowych i indywidualnych do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ dyscyplinarny. Okres zawieszenia wlicza się do orzeczonej kary.
 • Wycofanie się z turnieju bez powiadomienia sędziego lub organizatora - nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy
Milszą sytuacją jest, gdy mamy do czynienia z "Regulaminem nadawania honorowych godności i wyróżnień".
 • Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym zawodnikom, sędziom, działaczom sportowym i społecznym, a także osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju, umasowienia i podniesienia poziomu sportu szachowego w Polsce lub spełniającym wymagania podane w punktach 2, 3 i 4 Regulaminu. Odznaka może być również nadana osobom fizycznym i prawnym, działającym poza granicami kraju.
 • Pamiętajmy (jako działacze), że:
  • Honorowe odznaki PZSzach mogą być przyznawane w odstępie trzech lat.
  • Prawo zgłaszania wniosków o nadanie honorowej odznaki mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego oraz Zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych.
 • Kluby i Wojewódzkie Związki Szachowe mogą (jak każda organizacja) mieć swój własny Regulamin wyróżnień i nadawać własne odznaki niezależnie od nagród PZSzach.
http://pzszach.pl/2017/08/04/regulaminy-2018/